Koa 35

Možná náhrada za predchádzajúci stroj, podobné vlastnosti, vyššia rýchlosť počítania , až 1500 ks/ min.

Dávkovanie, akumulácia.